Vår historia

T. Reinfeldt & Partners AB bildades 2013 och erbjuder executive search, styrelserekrytering, styrelse- och VD-utvärdering, samt rådgivning, utbildning och föreläsningar inom ägarstyrningsområdet.

Vi jobbar branschbrett med olika typer av verksamheter med såväl börsnoterade, riskkapitalägda, privata och statliga bolag, och även offentlig och ideell verksamhet.

Genom samarbete med flera seniora rådgivare med lång erfarenhet inom executive search och styrelseutvärdering så sätts bästa möjliga team ihop för varje enskild kund, beroende på uppdrag, bransch och befattning. Vi har ett etablerat kontaktnät över hela Norden och även genomfört internationella uppdrag.

Många års erfarenhet från branschen och arbete i Sverige och internationellt, i noterat bolag, privat och statlig verksamhet, med rekryteringar av VD, ledande befattningshavare och styrelseledamöter säkerställer en rådgivare som verkligen förstår olika bolags utmaningar och behov.

En rådgivare som är inlyssnande och konstruktiv, och leder uppdraget strukturerat och effektivt, genom tydliga processer och regelbunden återkoppling. En rådgivare som ifrågasätter och utmanar, och letar kandidater utanför de självklara sökområdena genom ett brett och seniort nätverk som ger access till rätt kandidater.

Vi anlitas också återkommande som talare och samtalsledare för professionella nätverk, styrelser och valberedningar på teman som t ex styrelsesammansättning, vägen till styrelseuppdrag, och ordföranderollens krav och kompetenser. Dessutom har vi genomfört ett flertal management assessment och second opinion uppdrag.

Executive Search


Vi erbjuder executive search med fokus på VD och ledningsgruppsbefattningar. Vi har rekryterat VD, CFO och andra ledande befattningshavare till såväl publika, privata och statliga bolag.

Styrelserekrytering

Styrelse-rekrytering


Vi har genomfört + 300 styrelserekryteringar, varav 50 % kvinnor, till bolag i de flesta branscher med olika typer av ägare.

Analys av styrelse och VD


Regelbunden analys av styrelsens och VD:s arbete är en självklarhet för professionella styrelser.

Vårt Team


Vi är rådgivare med lång erfarenhet av executive search, styrelse- och VD-analys, samt strategi- och organisationsutveckling.