Don’t be afraid to give up the good to go for the great.

— John D. Rockefeller

Vi har gedigen erfarenhet av executive search med höga krav på professionalism, diskretion, lyhördhet och effektiva processer.

Genom att arbeta både i styrelserummet och ledningsgruppen har vi förståelse och kunskap om vad som krävs av en framgångsrik och långsiktig ledare.

Det ger oss inte bara ledtrådar vilka kompetenser som behövs för en viss typ av befattning, men också vilka förmågor och beteenden som behövs för att lyckas och skapa förtroende både internt och externt. Vi borrar djupt i kandidaternas värderingar, etik och moral, samt vilka motivationsfaktorer som kandidaterna drivs av. Allt för säkerställa långsiktiga rekryteringar som matchar såväl kravprofil, företagskultur, och bolagets affärsstrategi.

Opportunities don’t happen.
You create them.

— Chris Grosser

En kombination av många års erfarenhet i branschen och en ständig övertygelse om att nätverk är en färskvara och måste uppdateras löpande har givit oss ett brett och relevant kandidatnätverk. Vi ser alltid till att söka brett och förutsättningslöst där kompetenser och förmågor väger lika tungt, och ger kunderna access till kandidater utanför de självklara sökområdena.

Vi förstår vikten av professionalism och diskretion genom hela processen, och hanterar känslig information om både företaget och kandidaterna med yttersta noggrannhet.

Kontakta oss