Always deliver more than expected.

— Larry Page

Vi har gedigen erfarenhet av rådgivning i styrelserummet, både inom styrelserekrytering och styrelseutvärdering. Styrelser och valberedningar erbjuds erfarna rådgivare med förståelse för styrelsers behov och utmaningar i olika skeden av ett bolags utveckling.

Efter att ha genomfört + 300 styrelserekryteringar, varav 50 % kvinnor, till bolag i de flesta branscher som t ex bank, finans, fastighet, infrastruktur, retail, software, SaaS, basindustri, energisektorn, telekom, och servicesektorn, har vi god kunskap om hur man säkerställer en väl sammansatt styrelse med alla de kompetenser och erfarenheter som behövs för att ytterst leda bolaget mot dess långsiktiga strategiska mål. Efter att dessutom ha genomfört ett stort antal styrelseutvärderingar har vi god kunskap om hur en effektiv styrelse är sammansatt.

Simplicity is the ultimate sophistication.

— Leonardo Da Vinci

Vi har erfarenhet av att sätta samman hela styrelser där varje ledamot kompletterar varandra för en optimal styrelse utefter bolagets bransch, fas och utmaningar och har erfarenhet av olika typer av ägare med olika perspektiv; allt från venture capital-ägda bolag i relativt tidiga faser som står inför att rekrytera sin första externa styrelseordförande, till mogna börsnoterade bolag som behöver förstärka styrelsen med specifik kompetens.

I våra rekryteringar säkerställer vi alltid att varje enskild kandidat till en styrelsebefattning har de strategiska och affärsmässiga egenskaper, omdöme och integritet som ska förväntas av en styrelseledamot och de specifika kunskaper och erfarenheter som är nödvändiga för bolagets strategi framåt.

Vi har mångfaldsaspekten närvarande i alla rekryteringar, vare sig det gäller kön, ålder, utbildning, etnicitet, geografisk hemvist eller något annat som säkerställer relevant bredd och dynamik i styrelsen.

Vi har ett aktuellt nätverk av kandidater med de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas idag, t ex digital kompetens, erfarenhet av tillväxtbolag och utlandsetablering, samt företagsaffärer.

Kontakta oss