Genom ett samarbete med flera seniora rådgivare med kompletterande kompetenser sätts bästa möjliga team ihop för varje enskild kund, beroende på uppdrag, bransch och befattning. Vi har ett etablerat kontaktnät över hela Norden och har även genomfört ett flertal internationella uppdrag.

Therese Reinfeldt

Founder, CEO

Therese har ca 20 års erfarenhet av executive search, styrelserekrytering och styrelseanalys. Hon har genomfört rekryteringar av VD och övriga ledande befattningshavare inom bland annat bank-, finans- och fastighetsbranschen, samt tillsatt + 300 styrelseledamöter inom de flesta branscher.

 

therese@treinfeldt.com
+46 76 844 84 30

Partners

Cecilia Vestin

Partner

Cecilia har en gedigen erfarenhet av fastighetssektorn med kompetens inom såväl strategi- och organisationsutveckling samt projekt- och fastighetsutveckling. Tillsammans med TRAB erbjuder hon executive search och skräddarsydd strategirådgivning till bl. a. fastighets- och entreprenadbolag.

 

+46 76 038 91 15
Nordic Investor Services

Partner

NIS grundades 2002 och är Nordens ledande rådgivningsföretag inom corporate govenance (ägar- och bolagsstyrning) vars huvudsakliga kunder är institutionella ägare, bolag, valberedningar och bolagsstyrelser. Nordic Investor Services tillhandahåller bland annat analys- och röstningstjänster för globalt bolagsstämmodeltagande, skräddarsydd och högkvalitativ rådgivning och utbildning kring governance-frågor, samt genomför strukturerade webbaserade enkätundersökningar, inklusive styrelseanalyser.

Läs mer på: www.nordicinvestorservices.com