Founder, CEO

therese@treinfeldt.com
+46 76 844 84 30

Therese har ca 20 års erfarenhet av executive search, styrelserekrytering och styrelseanalys. Hon har genomfört rekryteringar av VD och övriga ledande befattningshavare inom bland annat bank-, finans- och fastighetsbranschen, samt tillsatt närmare 300 styrelseledamöter inom de flesta branscher.

Hon har arbetat med såväl noterade, privata, statliga, som riskkapitalägda bolag och har god kunskap och förståelse för olika ägares utmaningar och prioriteringar. Therese har även gedigen erfarenhet av styrelseanalys.

Mellan åren 2009 och 2013 arbetade Therese på Finansdepartementet som ansvarig för rekrytering och analys av styrelser i de statligt ägda bolagen. Bolagsportföljen omfattade branscher såsom finans, fastigheter, retail, infrastruktur, energi och basindustri med ett värde på ca 580 mdr SEK. Hon bistod även i rekryteringsarbetet till AP-fondernas styrelser.

Dessförinnan arbetade Therese ca 10 år på Heidrick & Struggles i Stockholm och London. I Stockholm verkade hon som rekryteringskonsult inom den finansiella sektorn, men arbetade även inom IT/Telecom och professional services. I London var hon Talent Acquisition Manager för EMEA regionen, med huvudansvar för all senior rekrytering till 26 kontor i 17 länder. Therese började sin karriär inom kapitalförvaltning på Skandia.

Therese har studerat nationalekonomi, statsvetenskap och engelska på Stockholms universitet och Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Kontakta mig

therese@treinfeldt.com
+46 76 844 84 30